Kullanım Talimatları

Bizimle irtibata geçin

endoskopik-marker

Tanım ve içerik

SPOT.Gastrointestlnal yoldaki lezyonların ‘etiketlenmesi’ nde kullanılan, özel olarak formüle edilmiş biyolojik uyumlu bir ajandır. SPOT son derece saf, en iyi kalitede karbon partlkülleri İçeren bir süspansiyon şeklindedir. Partiküller sürekli bir işaretleme meydana getirmek için submukozal enjeksiyon bölgesinde kalır. Marker ihtiva eden her 5cc İlk enjektör steril, non-pirojenik dir. SPOT’un içeriği aşağıda belirtildiği gibidir;

Enjeksiyonluk su Gliserol Polysorbate 80 Benzil Alkol Simethicone Yüksek saflıklı Karbon Siyahı

Kontrendikasyonları

SPOT, içeriğinde bulunan maddelerden birine yada daha fazlasına hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler

Karbon pigmentinin çökelti oluşturması normaldir. Bu sebepten enjektörü, enjeksiyon iğnesine bakılana kadar kuvvetlice çalkalayıp süspansiyonu homojen hale getiriniz.

SPOT steril ve tek kullanımlık uygulaması olan bir üründür. Kullanılmamış dahi olsa açılmış yara zarar görmüş enjektörleri asla kullanmayınız. Materyal non-toksik olmasına rağmen marker kıyafetleri yada gözenekli yüzeyleri boyayabilir. Kolonda scleroterapi iğnesi kullanılacaksa, iğne ucunun açılı bir şekilde eğilerek kolon duvarının içerisine, mukoza tabakasının altına uygulanmalıdır. Şayet İğne mukozaya dik olarak uygulanırsa marker enjeksiyonu ya seroza’ya penetre olur yada direkt olarak peritoneal boşluğa dökülür.

Yan etkiler

Klinik çalışmaları sırasında SPOT kullanan hastaların hiçbirinde ters bir etki gözlenmemiş ve hastalarırahatsız edecek hiçbir olgu yada bulguya rastlanmamıştır.

Bununla birlikte marker’in herhangi bir şekilde yanlışlıkla intraperitoneal bölgeye enjeksiyonunda, hasta olası bir advers reaksiyona karşı dikkatli ve sürekli olarakmonitörize edilmelidir.

Kullanım talimatları

Bu prosedür için ucunda 4mm yada daha kısa iğne bulunan 25 gauge luk scleroterapi iğnesi önerilir. Önemli: SPOT enjektörü enjeksiyon kateterine bağlanmadan önce 15-20 saniye buyunca kuvvetliceçalkalanması son derece önemlidir. Enjektörü,pigmentin tamamen süspansiyon haline geldiğinden emin olmak için test ediniz. Kilitli enjektör ucuna iğnenin tam olarak oturmasını sağlayınız, iğneyi geriye doğru çekmek suretiyle tam oturup oturmadığını kontrol ederek kateteri endoskobun biyopsi kanalının içerisine yerleştirin._

iğnenin tam olarak pozisyon aldığından emin olunuz, iğne ucunu 30° – 45 0 açıyla kolonun submukozal dokusu içerisine batırın.

ÖNEMLİ: İĞNEYİ HİÇBİR ZAMAN DİK AÇIYLA KOLON DUVARINA SAPLAMAYINIZ.

BU HAREKET SEROZADA PERFORASYONA VE ENJEKTE EDİLECEK OLAN MARKERİN DİREKT OLARAK PERİTONEAL BOŞLUĞA DÖKÜLMESİNE YOL AÇABİLİR.

0,5 ila 0,75 mİ marker her bir enjeksiyon bölgesine uygulanır. Bu miktar tipik olarak kolonda 1-2 cm çapında ölçülebilen tatuajlar meydana getirir. Gereği gibi yapılmış uygulama neticesinde uygulama alanı derhal siyah renk almaya başlayacaktır.

Kolon lümeninde marker olup olmadığını araştırınız. Şayet var ise iğneyi submukozaya doğru dikkatlice ittiriniz.

En az dört marker enjeksiyonu önerilmektedir. Lezyon un dört kadranında da marker lama yapılmalıdır. Bu teknik ile işaretlenmiş alanların Genel Cerrah tarafından kolonun serozal bölgesinden belirlenmesi kolaylaşmış olacaktır. Şayet bir başka endoskopi yapılması gerekli görülürse lezyon lümen içerisinden de rahatlıkla tanımlanabilecektir.

Her bir vaka için önerilen doz maksimum 8 mİ dir.

Saklama ve Raf Ömrü

Ürün oda sıcaklığında saklanmalıdır. Ürünün raf ömrü 2 (iki) yıldır. Son kullanım tarihi ve ürünün lot numaraları enjektör üzerinde etikette belirtilmiştir. Enjektörleri tıpaları her zaman yukarıya bakacak şekilde ve ambalajında muhafaza ediniz. Asla enjektörleri tıpalı uçları aşağıya bakacak şekilde muhafaza etmeyiniz. Bu hareket pigmentin enjektör ucunda birikmesine yol açacağından enjektörün dar olan uç kısmında birikim yapabilir. Böylesi bir durumla karşılaştığınızda enjektörü tekrar çalkalamanız önerilir.

Endoskopik Marker ürününü tedarik etmek için --------->

' Bizi Arayın ' 0 (212) 587 98 00